Pri ponavljajočih se geslih preidemo na naslednje ponavljajoče se geslo s tipko "Space"; na primer geslo cesta se odpre, ko vpišemo "cest", za naslednje geslo cesta pritisnemo tipko "Space" in tako naprej; tako pri vseh ponavljajočih se geslih.

On repeated keywords we move to the next repeating keyword with key "Space"; For example keyword above opens when we put in "abov", for next keyword above we press key "Space" and so on; same with all repeating keywords.


po EVROPSKEM SLOVARJU
EVROPÄISCHES WÖRTERBUCH
Henri & Monique Goursau, Saint-Orens-de-Lameville

moj Hobby
pavle.jenko@hotmail.com
savel.hobi@gmail.com
pavle_jenko@t-2.net
Slovar