Srebrniki in zlatniki v 13. do 15. stoletja in nekateri mestni pečati

SREBRNIKI

Denarji oglejskega kova

Trst, škof Givardus (1209—1212)

Oglej, patriarh Gregor (1251—1269)

Ljubljana, vojvoda Bernard (1202—1256)

Gorica, grof Albert II. (1271—1304)

Denarji breškega kova — breški pfenigi

Breže, salzburški nadškof Eberhard I. (1147—1164)

 

Št. Vid ob Glini, vojvoda Henrik V. (1144—1161)

Velikovec, vojvodska kovnica, 2. polovica 13. stoletja, enostranski brakteat

Kamnik, vojvoda Friderik II. (1229—1243)

Slovenj Gradec, patriarh Bertold Andeški (1228—1251)

Kostanjevica, Otokar II., češka okupacija (1270—1276), enostranski brakteat

Brežice, salzburški nadškof Eberhard II. (1220—1230)

Graški in dunajski pfenigi

Graz, vojvoda Friderik Lepi (1308—1330), graški pfenig

Dunaj, nadvojvoda Albreht V. (1412—1439), dunajski pfenig — vinar

Celje, grof Friderik II. (1362—1454), pfenig — vinar, kovan po letu 1436

ZLATNIKI

Florentinski dukat, republika (okrog leta 1300)

beneški dukat, dož Giovanni Dolfin (1356—1361)

ogrski dukat, Matija Korvin (1458—1490)

Nekateri mestni pečati v 13. do 15. stoletja

Pečat mesta Ljubljane z začetka 14. stoletja

 

Pečat Maribora, uporabljen, vsaj od leta 1315, katerega originalni pečatnik danes hrani Pokrajinski muzej v Mariboru

 

Pečat mesta Ptuja, katerega najstarejši odtis je iz leta 1273

 

Pečat Celja z letnico 1465 in grbom, prevzetim od izumrlih grofov Celjskih

 

Pečat mesta Kopra, ohranjen na listini iz leta 1321

 

Pečatnik Škofje Loke z začetka 14. stoletja, danes hrani ta primerek Muzej na gradu v Škofji Loki

 

VSEVED 2007